Business

Ordonanţele guvernului sunt ILEGALE, o spune Constituţia

Radu Rosulescu

Aseară eram în Piața Victoriei și eram foarte enervat. Enervat by default de ordonanța care ne-a scos pe toți în stradă. Enervat pentru că (fără)onor Liviu Dragnea și Grindeanu (numele mic nu l-am reținut) au mințit cu nerușinare în conferința aia de presă pe care au făcut-o (până și un copil mic își dădea seama cum mint) și au sfidat din nou toată țara. Enervat pentru că era frig și pentru că îmi uitasem acasă, ca boul, telefonul mobil așa că eram singur pierdut în mulțime.

Și mă tot gândeam – Măh, dar ăștia, dacă au câștigat alegerile, chiar pot să facă ce vor? Se pare că da. Și totuși, nu le poate face nimeni nimic? Altă întrebare. Nu, nu, aceeași întrebare. Oamenii ăștia nu au nicio răspundere? Și mi-am amintit că la investirea cabinetului există un protocol. Cupele de șampanie sunt opționale, dar există ceva obligatoriu – Jurământul de credință. Hm, ia să caut eu jurământul acesta de credință să vedem ce au jurat ei când au fost investiți. De abia așteptam să mă întorc acasă. Dar am mai rămas un pic. Să mai strig și eu o dată ”HOȚII, HOȚII”, măcar să mă mai încălzesc puțin.

Bun. Am ajuns acasă. Google – Jurământul de credință.

Și uite așa ajung la Articolul 104 aliniatul 1 din Constituția RomânieiPrimul-ministru, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui României, jurământul de la articolul 82.

Hai la articolul 82. La aliniatul 2 apare jurământul:

Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

Așa să-i ajute Dumnezeu, mama lor de bandiți. Nu au respectat nimic din acest jurământ. Dacă îl respectau nu mai era nevoie să iasă în stradă atâtea sute de mii de oameni.

Ia să mă întorc eu la Articolul 104 să văd dacă mai scrie ceva. Poate mi-a scăpat mie. Dar în loc să ajung la Articolul 104 am ajuns din greșeală la Articolul 108. Hopa!!! Ia uite ce interesant!

Articolul 108 – Actele Guvernului – Paragraful 1 – Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.

Mda, de aceea tot ne râdea în nas domnul Grindeanu și ne întreba – Ce am făcut ceva ilegal? Nu are voie guvernul să emită ordonanțe? Uite că are. Scrie în constituție.

Dar ce scrie la paragraful 3? Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. Hopa!!! Lege specială de abilitare, în limitele și condițiile prevăzute de această lege. Și mai interesant!

Google – lege de abilitare

Și găsesc Legea nr. 4/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, În vigoare de la 20.01.2017

Asta-i legea de abilitare? Asta e. Deci ordonanța care ne-a scos pe toți în stradă trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de această lege? Așa ar trebui, nu?

Uite, pun mai jos, integral, conținutul acestei legi:

Art. 1.

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2017, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanţe publice şi economie:

1. reglementarea unor măsuri financiare şi fiscal-bugetare, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative în domeniu;

2. măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;

3. modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

4. modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

5. măsuri privind îmbunătăţirea mediului de afaceri;

6. reglementări privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază.

II. Administraţie publică şi dezvoltare regională:

1. măsuri privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu;

2. măsuri privind programul naţional de dezvoltare locală, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu;

3. măsuri privind reglementarea unor programe guvernamentale – construcţii, urbanism, educaţie, infrastructură şi social.

III. Sănătate, muncă şi protecţie socială:

1. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementarea unor măsuri privind comisiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

2. măsuri privind asigurarea accesului populaţiei la medicamente şi la serviciile de urgenţă;

3. măsuri privind creşterea calităţii vieţii pensionarilor;

4. reorganizarea şi funcţionarea activităţii de plată a beneficiilor de asistenţă socială, a activităţii de inspecţie socială, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu;

5. măsuri privind sprijinirea însoţitorilor persoanelor cu handicap;

6. măsuri privind salarizarea în domeniile cultură, sănătate, educaţie şi administraţie publică locală, precum şi modificarea unor acte normative în domeniu.

IV. Fonduri europene:

1. reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei instrumentelor structurale în exerciţiul financiar 2007-2013;

2. reglementarea unor măsuri pentru implementarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020.

V. Educaţie şi cercetare:

1. reglementarea unor măsuri pentru învăţământul preuniversitar;

2. reglementări în domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior;

3. reglementări privind asigurarea calităţii în învăţământul superior şi pentru stimularea şi încurajarea studenţilor.

VI. Agricultură şi dezvoltare rurală:

1. reglementarea unor măsuri de încurajare şi susţinere pentru domeniul agriculturii, precum şi pentru completarea şi modificarea unor acte normative;

2. măsuri privind reglementarea unor programe pentru susţinerea produselor deficitare în domeniul agriculturii şi al creşterii animalelor;

3. măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

VII. Turism:

1. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor de management al destinaţiilor – OMD;

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

VIII. Antreprenoriat şi mediul de afaceri:

– stabilirea unor măsuri privind promovarea exporturilor.

IX. Mediu:

– măsuri privind ecologizarea siturilor contaminate.

X. Comunicaţii şi societatea informaţională:

– măsuri privind facilitarea accesului la comunicaţii electronice.

XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2.

În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2017. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Unde scrie în legea 4/2017 ceva de codul penal??? Unde scrie? M-am uitat de 10 ori și nu scrie nicăieri. Deci guvernul nu putea să dea această ordonanță pentru că nu a fost abilitat (prin această lege de abilitare) să o dea.

Stai să mă uit și la Articolul 115 din Constituția României pentru că a fost invocat în legea de mai sus.

Articolul 115 – Delegarea legislativă

Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. – Bun. Asta au și făcut. E vorba de legea 4/2017

Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe. – În lege s-a stabilit domeniul, și OUG 13/2017 nu se încadrează în acest domeniu

Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. – Legea o cere la articolul 2

Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. – Aici sunt în ceață – La articolul 108 din Constituție se vorbește despre hotărâri și ordonanțe, aici a fost introdus un alt tip de act, adică ordonanța de urgență. Păi care articol din constituție e corect? 108 sau 115? Pentru că la articolul 108 se face o enumerare: hotărâri și ordonanțe și atât. Dacă guvernul ar mai fi putut emite și altceva trebuia să se spună: hotărâri, ordonanțe și altele. Dar spune doar de hotărâri și ordonanțe, ambele care trebuie să fie în limita legii de abilitare. Și dacă se întâmplă ceva extraordinar? Păi, uite despre situația aceasta ne spune Articolul 115 paragraful 3, dar tot nu se pupă cu Articolul 108

Și uite că ne lămurește următorul paragraf, paragraful 5

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

Hai să recapitulăm. Ordonanța de urgență nu intră în vigoare de îndată ce a fost publicată în Monitorul Oficial și nici la 10 zile sau 1110 zile. Ea intră în vigoare numai după ce este depusă spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă. Adică la Parlament, la Camera Deputaților sau Senat după caz. A fost depusă OUG 13/2017 la Camera competentă? Habar nu am. Dar presupunerea mea e că a fost trimisă doar la Monitorul Oficial, de aici și toată alarmarea aceasta că dacă nu e retrasă până pe data de 10 februarie 2017 începe să producă efecte. Mai precis o parte din ordonanță ar produce efecte în 10 zile pentru că așa se specifică, cealaltă parte producând deja efecte de la data publicării în Monitorul Oficial. Dar în Constituția României scrie cu totul altceva!!! Conform Constituției României, Guvernul nu trimite OUG direct la Monitorul Oficial ci trebuie s-o trimită la Parlament, iar Parlamentul trebuie s-o dezbată în regim de urgență, să se pronunțe și să o trimită spre publicare.

Hai s-o luăm așa, principial. Avem o putere legislativă – Parlamentul și o putere executivă – Guvernul. Când parlamentul își ia concediu trebuie să pună pe cineva în loc, nu? Așa se întâmplă în orice companie. Pleci în concediu, trebuie să desemnezi pe cineva în locul tău căruia îi delegi sarcinile tale. Bun. Parlamentul și-a luat vacanță și a desemnat Guvernul să-i țină locul pentru că așa scrie în Constituție că trebuie să se întâmple. Și mai scrie și cum se face delegarea, adică printr-o lege specială care trasează limitele de competență a guvernului în domeniul legislativ cât timp Parlamentul e în vacanță. Corect. Dacă te las în locul meu nu poți să faci tu chiar tot ce îți trece prin cap ci faci numai x, y, z adică doar ce îți deleg. Și apare o urgență. Nu știu. Au năvălit tătarii. A secat Dunărea. A nins în București. Păi ce să facă Guvernul? Nu ar trebui să acționeze? Ba da, dar nu e competent să acționeze (mă refer în continuare la domeniul legislativ care este atributul exclusiv al Parlamentului României). Și ce face totuși? Păi pregătește o Ordonanță de Urgență (cu motivare – de ce e urgență și cu soluția, așa cum o vede guvernul) după care cheamă Parlamentul să-și dea cu părerea dacă e bine sau nu (repet, Parlamentul fiind singura instituție competentă în domeniu). Așa s-ar întâmpla în orice companie, nu? Parlamentul vine de urgență din vacanță, se uită peste ce a făcut Guvernul, mai modifică dacă e cazul și deblochează situația, adică trimite OUG la publicare în Monitorul Oficial.

Totul are logică, nu? Mai puțin faptul că Guvernul a uitat să ceară părerea Parlamentului și a apăsat niște butoane pe care nu avea voie să le apese, aruncând toată țara în aer.

După părerea mea situația stă în felul următor:

  • Guvernul are voie să legifereze prin ordonanțe strict în limita impusă de legea de abilitare. Ne aflăm în cazul acesta? Nu pentru că în legea de abilitare nu este abilitat Guvernul să legifereze în domeniul penal și în plus Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență nu una Simplă
  • Guvernul nu are voie să legifereze prin Ordonanțe de Urgență. Așa cum scrie în Constituție, Ordonanța de Urgență este echivalentul unui proiect de lege. La fel ca și proiectele de lege obișnuite se dezbat în Parlament, diferența fiind că în cazul Ordonanței de Urgență și dezbaterea trebuie să fie în procedură de urgență. Repet Articolul 115 paragraful 5: Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Deci, pentru a intra în vigoare OUG trebuie trimisă la Parlament ȘI la Monitorul Oficial, în această ordine. Subliniez, este vorba despre ȘI nu despre SAU. Cuvântul final îl are Parlamentul și nu Guvernul pentru că Parlamentul este unicul for legiuitor.

Mă poate ajuta un jurist competent?

5 comentarii

  • Buna ziua. Legea de abilitare se emite pentru a permite Guvernului sa emita ordonante SIMPLE pe perioada vacantei parlamentare (cand Parlamentul nu poate emite legi, astfel ca e nevoie de delegarea legislativa catre Guvern). Ordonantele de URGENTA se pot emite ORICAND exista o urgenta in ORICE domeniu in afara de cele prevazute de art. 115, alin. (6) din Constitutia Romaniei (sa nu afecteze drepturile omului, libertatile si indatoririle din Constitutie, drepturile electorale, regimul institutiilor fundamentale si treceri silite in proprietatea statului ?.

  • Ora 01;50 si am exact aceeasi problema ca si dumneavoastra .Cautam Legea nr4 /2017 de abilitare a Guvernului dar n-am abonament si ar trebui sa-mi scol sotul sa pot achita o varianta exacta a legii caci pe toete site-urile se spune ca varianta gratuita poate sa nu fie varianta finala . Nici eu nu am gasit spre mirarea mea domeniul legislativ in lista de domenii in care se pot da ordonante. Am inceput sa am senzatia ca ne aflam intr-o piesa de teatru absurd . Am constatat de mult ca ziaristii ,politologii ,formatorii de opinie vorbesc cu nonsalanta despre lucruri despre care habar nu au .Am inceput sa caut ce se spune exact despre termenul in care intra in vigoare ordonanta si am dat de o problema chiar uluitoare . Am citit atenta articolul dumneavoastra si mai am temerea sa nu cumva sa fie o alta varianta fata de varianta finala . Am mai gasit o chestie la Art 115 . alineatul 6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.Eu stiu ca judecatorul care hotareste emiterea unui mandat de arestare sau schimbarea regimului de detentie se numeste Judecator Pentru Drepturi si Libertati si am senzatia ca exact la articolul asta 115 si la alineatul asta se referea Procurorul General Este foarte ciudat . Am inteles ca doar proiectul de lege privind gratierea a fost depus la Parlament problema este ca poate fi si ala votat in 5 minute si nici nu stim ce va contine .S-a facut ora 03;00 . Nu mai sunt in stare sa gandesc La revedere !

Adaugați un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.