Business

CCR: Statul egal cu contribuabilul. Statul obligat să plătească dobânzi penalizatoare

Stelian Muscalu

Curtea Constituţională a luat astăzi o decizie pe care, personal, o aşteptam de foarte mult timp. Este vorba despre plata datoriilor. Atunci când contribuabilul întârzia statul îl cocoşa cu dobânzi şi penalităţi. Acelaşi stat, care este şi legiuitor, a avut grijă, să strecoare câteva articole în codul de procedură fiscală, prin care să se substituie termenelor atunci când venea vorba de plata datoriilor, pe care el STATUL, le avea în faţa cotribuabililor. Indiferent că vorbim de restituirea TVA-ului, care dura luni sau uneori chiar ani, sau de plata unor dări încasate nejustificat în avans. OK, spune Curtea Constituţională, dacă nu ai bani şi întârzi acea plată atunci eşti obligat să plăteşti dobânzi penalizatoare aşa cum face şi muritorul de rând.
Mai jos aveţi comunicatul curţii cu care puteţi merge să vă recuperaţi banii:
În ziua de 20 octombrie 2015, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.124 alin.(1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora: „(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art.117 alin.(2) şi (21) sau la art.70, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor. ”
Dispozițiile art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală la care se raportează prevederile art.124 alin.(1) din același cod au următorul conținut: „(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.”
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că prevederile art.124 alin.(1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituţionale. Curtea a reţinut că normele criticate generează îmbogăţirea fără justă cauză a statului în  detrimentul patrimoniului contribuabilului ca urmare a imposibilităţii folosirii sumei de bani percepută nelegal şi privarea persoanei de o despăgubire adecvată pentru pierderea suferită prin plata respectivei sume. Această pierdere este direct proporţională cu durata indisponibilizării sumei plătite fără temei juridic pe perioada cuprinsă între data plăţii sumei nedatorate şi data restituirii acesteia şi are drept consecinţă încălcarea dreptului de proprietate al contribuabilului, consacrat de art.44 din Constituţie.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

4 comentarii

Adaugați un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.