Business

26 de modificări importante pe care le aduce noul cod fiscal ȋn 2016. Articol de Mihaela Avram, Senior Manager – Head of Accounting & Tax, Moore Stephens KSC

Scris de Mihaela Avram

 Din punct de vedere fiscal anul 2016 ne aduce pe de o parte măsuri de relexare fiscală prin reduceri de prețuri la produse și servicii în urma scăderii cotei TVA la 20%, iar în unele cazuri la 9% și chiar 5%, reducerea impozitului pe dividende la 5%, dar și contribuții suplimentare pentru PFA – uri prin obligativitatea plății contribuției individuale la pensii în procent de 10,5 %, scumpiri la impozitele de locuințe și terenuri.
Ne propunem să prezentăm principalele modificări legislative ale Codului Fiscal cu aplicabilitate din anul 2016:
IMPOZITUL PE PROFIT
 1. Se menţine cota generală de 16%, pentru impozitul pe profit. Pentru societăţile care desfășoară activități din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, cota de impozit pe profit nu poate să fie mai mică de 5% din total venituri realizate.
 2. Constatăm introducerea în Codul Fiscal a unei proceduri similare cele de corectare a erorilor contabile în sensul ca dacă în anul curent se identifică o eroare de calcul a impozitului pe profit aferentă unui exercițiu închis iar eroarea este nesemnificativă, corectarea se face pe seama profitului anului curent. Dacă eroarea este semnificativă se impune corectarea pe seama rezultatului fiscal al anului la care se referă eroarea.
 3. Se remarcă noua definiție a cheltuielilor deductibile conform căreia sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul realizării activității economice.
 4. Facilitatea de profit reinvestit se acordă atât pentru echipamentele din grupa 2.1 cât și din clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe, respectiv Echipamente tehnologice (mașini, utilajele și instalații de lucru) și Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și facturat. Observăm extinderea bunurilor aflate în sfera profitului reinvestit și lărgirea sferei către calculatoare și echipamente de facturare.
 5. Se extinde categoria de venituri neimpozabile pentru sumele colectate de operatorii responsabili cu gestionarea deșeurilor.
 6. Cheltuielile de protocol sunt deductibile în cotă de 2% asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuiala cu impozitul pe profit și cheltuiala de protocol. Nu se fac ajustări fiscale, se pornește de la profitul brut contabil.
 7. Cheltuielile sociale se pot acorda în valoarea de pănă la 5% din cheltuielile cu salariile subliniem majorarea plafonului.
 8. Cheltuielile de sponsorizare reduc impozitul pe profit în procentul de 0,5% (5 la mie) din cifra de afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit și se pot raporta pe o perioadă de 7 ani. Are loc majorarea procentului din cifra de afaceri.
 9. Pentru împrumuturile pe termen lung de la alte entități se reduce la 4% nivelul ratei dobânzii când aceasta este în valuta ce poate fi deductibilă, condiționat de gradul de îndatorare. În anul 2015, acest procent era de 6%.
IMPOZITAREA PERSOANELOR FIZICE INDEPENDENTE
 1. Întroducerea obligatorie a contributiei individuale la pensii în procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoană. Această contributie este plafonată superior la un plafon anual de 5 x salariul mediu pe economie x 12 luni. Contribuția individual la sensii este achitată chiar dacă persoana fizică autorizată este salariată la un angajator. Este important de știut că cota de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din aceasta. Pentru a beneficia de pensie întreagă trebuie achitată și contribuția angajatorului în procent de 15,8%.
IMPOZITUL PE DIVIDENDE
 1. Cota de impozit pe dividend scade de la 16% la 5%.
TVA
 1. Cota generală aplicabilă începand cu 1 ianuarie 2016 este de 20%. Anul 2017 aduce noi modificări în privinţa cotei generale aplicabile urmând a se diminua la 19%.
 2. Se vor aplica următoarele cote reduse:
 • Cota de 9% pentru următoarele medicamente, cazarea în sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant și catering.
 • Se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru cărti, manuale scolare, reviste și pentru accesul la evenimente culturale și sportive, accesul la muzee, case memoriale, târguri sau expoziții.
 • Se pastrează cota de TVA de 5% și pentru vânzarea de locuințe sociale în schimb se modifică condițiile de aplicare în sens favorabil cumpărătorului.
 1. Se introduce o măsură tranzitorie pentru ajustarea TVA pentru alte bunuri decât cele de capital când acestea nu mai sunt folosite în activități taxabile.
 2. Se extinde măsura de taxare inversă (simplificare a TVA fără plata efectivă a TVA ) pentru:
 • Clădiri, părți de clădire și terenuri;
 • Furnizarea de telefoane mobile;
 • Furnizarea de console de jocuri, tablete pc și laptopuri.
ACCIZELE
 1. S-a eliminat acciza neamortizată pentru cafea, bere/bază de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri precum şi pentru produsele de lux pentru iahturi, autoturisme cu capacitatea cilindrică mai mare de 3.000 cmc, confecții din blănuri, bijuterii. Râmân ca produse supuse accizelor neamortizate lichidul cu nicotina din țigareta electronică și tutunul conținut în produse din tutun încălzit.
 2. În ceea ce priveşte cursul euro practicat pentru calculul accizelor aferente anului 2016, se va menţine la nivelul anului precedent de 4,7380 lei/euro. Acest lucru este datorat scăderii inflaţiei faţă de anul precedent. Conform comunicatului de presă înaintat de Institutul Naţional de Statistică din 12 octombrie 2015, preţurile de consum în luna septembrie 2015 comparativ cu luna septembrie 2014 au fost mai mici cu – 1,7% măsurate prin IPC şi cu -1,5%, măsurate prin IAPC.
TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE
 1. Clasificarea clădirilor în rezidențiale, nerezidențiale și cu destinație mixtă.
 2. Pentru clădirile rezidențiale detinute atât de persoane fizice cât și de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2 %, asupra valorii impozabile a clădirii.
 3. Pentru clădirile nerezidențiale deținute atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii clădirii.
 4. Valoarea impozabilă pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, trebuie stabilită pe baza unui raport de evaluare dacă aceasta nu a fost construită sau dobândită în ultimii 5 ani.
 5. În cazul în care valoarea unei clădiri nerezidențiale deținută de o persoană fizică nu poate fi calculată, impozitul se determină prin aplicarea cotei de 2% aplicată asupra valorii impozabile determinate ca și când clădirea ar fi fost rezidențială.
 6. Pentru clădirile cu destinație mixtă deținute de persoanele fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
 7. În cazul neactualizării valorii impozabile a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință pentru proprietarii de clădiri persoane juridice, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.
 8. Eliminarea taxei hoteliere.
TAXA PE CONSTRUCȚII
 1. Rămâne în procent de 1%, urmând a fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2017.

Adaugați un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.